Bigboard

Bigboard

Termínem bigboard se označují venkovní reklamní plochy o rozměrech 9,6x3,6 metrů. Svou velikostí tak tvoří pomyslný střed mezi megaboardem a billboardem. Bigboardy se řadí mezi klasické reklamní nosiče a tvoří důležitou součást marketingového mixu. Patří do velké skupiny venkovní, tj. outdoorové, reklamy. Obvykle se bigboardy umísťují podél cest, umožňují tak velký dosah a díky své velikosti si reklamy tohoto typu všimne velké množství lidí.

Bigboard – reklama cílená na masy

Bigboard bývá upraven tak, aby byl viditelný z velké vzdálenosti a i za špatného počasí a v noci. Umísťuje se proto na vysoké sloupy betonové či kovové konstrukce a bývá osvětlen. Bigboard je vhodným reklamním formátem pro produkty či služby, které mají potenciál zaujmout širokou masu, zpravidla se nepoužívají pro specifické cíle, určené jen vybrané skupině osob.