Crowdsourcing

Crowdsourcing

Staré české přísloví říká: „Víc hlav, víc ví“. A touto větou se dá charakterizovat i marketingový pojem crowdsourcing. Toto anglické slovo vzniklo spojením slov „dav“ a „zdroj“. Crowdsourcing funguje na principu, že marketingový expert či zadavatel reklamy komunikuje s lidmi ze své cílové skupiny, kteří mu svými podněty či názory pomáhají odpovědět na jeho otázky.

Metoda zvaná crowdsourcing se využívá například při tvorbě reklamních či marketingových strategií (podoba brainstormingu) nebo při vývoji nové technologie. Hlavní výhodu má crowdsourcing v tom, že problémy mohou být vyřešeny s poměrně nízkými náklady.

Crowdsourcing a jeho historie

S pojmem crowdsourcing přišel v roce 2006 Jeff Howe, který ho popsal v časopise Wired. Přestože se jedná o moderní marketingový pojem, příklady starého přísloví, že víc hlav toho ví víc, můžeme najít už před několika staletími. Na začátku 18. století například britská vláda vypsala odměnu za pomoc s vyřešením úlohy související se zeměpisnou délkou.

Pozor na zaměňování s pojmem crowdfunding, který označuje financování soukromých projektů veřejnost.