Image

Image značky, firmy či produktu je to, jak se ona značka (firma, produkt, …) projevuje, představuje a jak na spotřebitele působí. Image je v podstatě to, jak daný produkt vnímá určitá skupina lidí, jak je mezi veřejností oblíbený či neoblíbený. Image bývá záměrně a promyšleně pěstována a tvořena. Hlavním cílem dobré image je samozřejmě úspěch, výdělek a prosperita.

Reklama = prostředek k budování image

Každá firma samozřejmě chce, aby měla image dobrou, a dělá proto různé reklamní kampaně, kterými jde zákazníkovi vstříc, dává o sobě vědět, snaží se co nejlépe se prezentovat, co nejpříjemněji vystupovat a dostat se do povědomí.

Chcete pozvednout image své firmy? Společnost Propeople marketing s.r.o. vám ráda a zkušeně pomůže.