Integrovaná komunikace

Integrovaná komunikace

Integrovaná komunikace označuje jednotnou a vnitřně soudržnou komunikaci směrem od producenta k zákazníkům. Pod pojmem integrovaná komunikace se tedy nenachází například pouze masmediální reklama, ale v podstatě všechny aktivity, které společnost, výrobce či majitel značky dělá směrem ke klientovi. Jednotlivé prvky komunikace by navíc měly být vzájemně provázané a konzistentní – proto se zavedl termín integrovaná komunikace.

Integrovaná komunikace - od letáků až po celebrity

Základní složkou integrované komunikace je reklamní činnost – masmediální reklama, letáky, katalogy, public relations či direct mail. Kromě toho ale integrovaná komunikace také zahrnuje například cenu produktu i jeho balení, komunikaci v místě prodeje, komunikaci uvnitř společnosti, etický kodex, ekologické aspekty či dokonce celebrity, které propagují značku nebo jinak spolupracují s danou společností.

Integrovaná komunikace je základem komunikačních agentur, které se právě soudržností a konzistentností komunikace odlišují od agentur reklamních.