Klamavá reklama

Klamavá reklama

 

Klamavá reklama je šíření informací o produktu či podniku, které o něm vyvolají nepravdivou, a tedy klamnou představu. Jedná se o jednání spadající do kategorie tzv. nekalé soutěže v reklamě. Prostřednictvím klamavé reklamy může subjekt vygenerovat zisk a prospěch, a to na základě zkreslených, nepravdivých informací.

Jakou formu může mít klamavá reklama?

Klamavá reklama se může objevit v mluveném a psaném projevu, ale i prostřednictvím fotografií, videí a podobně. Platformou pro její šíření jsou často různá masmédia.

Zajímavé je, že údaje, které klamavá reklama udává, mohou být i pravdivé. O tom, zda reklama je či není klamavá, rozhoduje fakt, jestli dané informace mohou být vzhledem k okolnostem (např. zatajení podstatného faktu) interpretovány špatně a člověka uvést v omyl. Klamavá reklama je například i několikanásobně větší obal, než by byl na onen reálný produkt zapotřebí.

Za klamavou reklamu se naopak nepovažuje přehánění typu „nejlepší, nejoblíbenější“, které každý běžný spotřebitel vnímá s rezervou.