Konverze, konverzní poměr

Konverze, konverzní poměr

Konverze je pojem, který využívá online marketing. Za konverzi se považuje situace, kdy uživatel internetu vykoná na konkrétním webu nějakou akci, kterou si prodejce vytyčil. Konverze souvisí s internetovou reklamou – reklama se snaží přilákat zákazníky na web prodejce a cílem je právě konverze.

Konverze například zahrnuje:

Konverzní poměr ukazuje, kolik lidí kliklo na reklamu, dostali se na web prodejce, a jaké procento z nich uskutečnilo akci neboli konverzi. Pokud je počet zobrazení reklamy velký, ale konverzní poměr nízký, tak je třeba zapracovat na webové stránce s produktem a různými způsoby přimět klienta k vykonání konverze.

Konverze a konverzní poměr souvisí s pojmem CPA (Cost per Action), což je způsob placení za reklamu, kdy zadavatel reklamy platí až v případě, kdy uživatel vykonává předem stanovenou konverzi.