Loss leader

Loss leader

Pod pojmem Loss leader se rozumí oblíbený produkt. Jedná se nejčastěji o produkt v supermarketu, ale může se vyskytovat i jinde. Loss leader má za úkol přilákat zákazníky a přimět je ke koupi sebe sama cestou slevy.

Takový produkt podporuje prodej i jiného zboží. Loss leader totiž spotřebitel najde vždy v letáku daného supermarketu, a díky tomu se do tohoto obchodu vydá. S konkrétním zbožím, pro které přišel, ale zpravidla nakoupí ještě další věci, na které cestou narazí. Loss leader tedy pomáhá k zisku nejen svojí značce, ale v důsledku i celému supermarketu.

Loss leader jako součást sales promotion

Loss leader je velmi často produkt, který by si zákazník bez slevy nepořídil, protože jej akutně nepotřebuje. Tím, že je daná věc ve slevě, si však spotřebitel upraví své plány. Například místo kuřecích řízků, které má raději, člověk udělá vepřové, protože krkovička byla v akci.

Jedná se o jednu ze součástí marketingové metody, která se nazývá sales promotion, tedy podpora prodeje.