Neuromarketing

Neuromarketing

Neuromarketing je moderní odvětví marketingu, které zkoumá funkce mozku spotřebitelů při jejich rozhodování o nákupu. Neuromarketing je interdisciplinární obor, jenž vychází z neuropsychologie, neurověd a kognitivní psychologie. Díky neuromarketingu mohou reklamní agentury a marketingoví experti zjistit, jak lidé skutečně reagují na reklamu, co vyvolává jejich emoce a jaký je tzv. spouštěč nákupu.

Neuromarketing a získávání informací

Na rozdíl od tradičních výzkumů pomocí rozhovorů nebo dotazníků, kdy spotřebitelé nemusí odpovídat dle pravdy, se neuromarketingové výzkumy nedají ošidit. K zjištění reakci spotřebitelů na produkt, značku či reklamu se používají především výzkumné metody jako funkční magnetická rezonance (fMRI) a elektroencefalografie (EEG). Mezi další techniky patří sledování pohybu očí, srdečního rytmu či dýchání, které vypovídají o skutečných reakcích spotřebitelů.

Svým zaměřením se však neuromarketing dostává do sporu s etikou. Výsledky neuromarketingových výzkumů slouží totiž k tomu, aby se reklama natolik optimalizovala a zefektivnila, aby zasáhla podvědomí lidí. Je tak otázkou, zda se již nejedná o podprahovou reklamu – tedy sdělení, které na člověka působí, aniž by si to sám uvědomoval.