Propaganda

Propaganda

Pojem propaganda bývá nejčastěji používaný v politických souvislostech. I v marketingovém světě má ale své místo. Je to metoda ovlivňování názorů cílové skupiny. Tato metoda je ofenzivní, systematická, koncepční a má dlouhodobý charakter. Propaganda velmi často čerpá z reklamy, využívá masové psychologie.

Ve své podstatě je propaganda vždy jakési cílené šíření informací a názorů, které mají za úkol v lidech probudit určité pocity, postoje a nakonec je získat na svou stranu, přimět je k určitému jednání. Propaganda má tedy formovat chování veřejnosti.

Propaganda je forma marketingové komunikace, která využívá určitých komunikačních strategií, které vedou k ovlivnění cílové skupiny.

Propaganda nehraje vždy fér

Vzhledem k tomu, že účelem propagandy je ovlivnění chování i myšlení lidí, jsou v jejím rámci často využívány i postupy, které využívají jejich slabostí. Jedná se například o zkreslování faktů, zamlčování negativních informací, manipulaci, působení na lidské vášně či probouzení strachu a nenávisti.