Relaunch

Relaunch

Jde o záměrnou modifikaci minimálně jedné části marketingového mixu značky či produktu. Českým ekvivalentem k pojmu relaunch je znovuuvedení značky či produktu na trh. Při něm je původní značka upravena tak, aby lépe vyhovovala aktuálním požadavkům trhu.

Relaunch a modifikace marketingového mixu

V rámci relaunch tak mohou být pozměněny pouze některé části marketingového mixu (např. obal), častěji však dochází k modifikaci více nebo všech složek. Relaunch se tak týká image značky či produktu, cílové skupiny, hodnot i odlišení se od konkurence. Relaunch značky i produktu se provádí převážně v případech, byl-li komerční potenciál vyčerpán a je na čase přistoupit k jinému směřování.

Naše společnost PROPEOPLE marketing s.r.o. vám pomůže se znovuuvedením značky na trh a upraví ji tak, aby ideálně odpovídala potřebám trhu.