Take Out

Take Out 

Označením take out rozumíme v marketingu a reklamě obsah či pointu reklamního spotu.

Take out je tedy informace, která má z reklamy vyplynout a kterou si má cílová skupina ze sdělení vzít. Může to být například nízká cena, prvotřídní kvalita, dlouhá životnost výrobků a podobně. Informace může být přímo sdělena ve reklamním spotu, ale také naznačena ve vtipu či skrytá v jinotaji.

Pojem take out souvisí také s označením message, což je zpráva, sdělení či poselství, které má být reklamou předáno cílové skupině.