TP-Tiskové podklady / technické parametry

TP-Tiskové podklady / technické parametry

Pod pojmem TP (tiskové podklady nebo také technické parametry) se rozumí dokument, který specifikuje technické údaje ke konkrétnímu inzerátu. V marketingovém slangu se sousloví tiskové podklady/technické parametry zkracují do pojmu „TéPéčka“. Rozlišujeme TP pro tištěná média a TP pro venkovní reklamu.

Tiskové podklady a technické parametry pro oblast tištěných médií

TP pro reklamu v tištěných médiích vždy obsahuje následující údaje:

Tiskové podklady a technické parametry pro oblast venkovní reklamy (outdooru)

Povinné TP pro venkovní reklamu jsou pak následující: