AČRA MK

Zkratkou AČRA MK se označuje Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. AČRA MK byla založena v roce 1992 a je nejstarším profesním sdružením v oblasti reklamy a marketingové komunikace v České republice. Asociace je také dlouholetým členem Rady pro reklamu, v níž má zastoupení i v Arbitrážní komisi.

AČRA MK - její cíle a činnost

Cílem Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace je zvyšování profesionální úrovně reklamy v tuzemsku a dalších činností v rámci marketingové komunikace. Činnost AČRA MK je zaměřena na koordinaci a zastupování společných zájmů členů asociace v rámci jejich podnikatelské činnosti, navazování spolupráce s obdobně zaměřenými institucemi, poskytování odborných informací, poradenských a dalších služeb, prosazování co nejvyšší profesionality členů asociace i budování příznivé image reklamy u české veřejnosti.

AČRA MK na svých webových stránkách uvádí, že členství v asociaci přináší jednotlivým agenturám řadu výhod, které jim pomáhají urychlovat vlastní rozvoj a upevňovat pozici na trhu, v němž je velké konkurenční prostředí. Mezi výhody řadí kooperaci a výměnu informací mezi jednotlivými marketingovými odborníky či firmami, možnost vzdělávání a získávání know-how v oboru reklamní a marketingové komunikace, publicitu a nové kontakty.

Na webových stránkách Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace lze také vyhledat jednotlivé reklamní, marketingové a mediální agentury, které jsou členy AČRA MK, a to například podle poskytovaných služeb.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně