CAPI

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) je označení pro hojně užívanou metodu sběru dat, uplatňovanou zejména při průzkumech trhu. Tato metoda spočívá v zaznamenávání odpovědí respondentů do elektronického zařízení – počítače, tabletu, mobilního telefonu apod. Při metodě CAPI se počítá se zapojením tazatele, který respondentovi klade otázky a zaznamenává jeho odpovědi do daného přístroje.

CAPI – výhody a nevýhody

Využívání elektronických zařízení při průzkumech trhu a vyplňování dotazníků je dnes běžnou praxí. Na rozdíl od zaznamenávání do papírových archů odpadá práce navíc ve formě přepisování dat a následného kódování. Software, využívaný pro metodu sběru dat CAPI, navíc dokáže téměř automaticky jednotlivé dotazníky zpracovat a celou anketu komplexně vyhodnotit. Nevýhodou může být jisté riziko spojené s možností selhání systému, důraz na kvalitu softwaru i hardwaru by tak měl být zřejmý.

Další metody sběru dat:

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně