CAWI

Moderní, efektivní a hojně využívanou metodou pro sběr dat v oblasti průzkumu trhu je CAWI. Computer Assisted Web Interwiewing čili dotazování v prostředí internetového formuláře je určené pro kvalitativní i kvantitativní dotazování, patří k nejmladším výzkumným metodám vůbec.

Jak funguje CAWI?

Základem CAWI je interaktivní dotazník, který je přístupný na internetu. Jeho součástí mohou být i vizuální prvky – obrázky, animace, grafy apod. Stále častěji se vytváří moderní interaktivní prostředí dotazníků, které umožňuje přetahování objektů, spouštění televizních spotů, zvukových záznamů či kreslení. Možnosti využití tohoto typu dotazování jsou tak velmi pestré.

Různými způsoby probíhá také samotná rekrutace respondentů. Nejčastěji jsou potenciální dotazovaní vyzváni k vyplnění dotazníku cíleným emailem, další možností je vyskakovací okno, které uživatele internetu zve k účasti v průzkumu.

Další metody sběru dat:

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně