Decay effect

Ač může být reklamní kampaň sebelepší, musí počítat s tím, že její účinek bude s přibývajícím časem postupně slábnout. A právě tento jev popisuje marketingový pojem decay effect, který se dá přeložit jako „rozpad účinku“. Decay effect tedy popisuje odeznívání účinku reklamy po jejím ukončení či zastavení.

Kdy se objevuje decay effect?

Podle akademických studií dochází rozpadu reklamního účinku během 7-12 týdnů, odborníci z praxe ovšem upozorňují že decay effect přichází dříve, a to v době 2-5 týdnů po ukončení reklamní kampaně.

S pojmem decay effect souvisí například index zapomínání, který vyjadřuje, jak rychle jednotliví příjemci v cílové skupině zapomínají na reklamu. Oba pojmy se také úzce pojí s termínem Ad Awarenss, což je povědomí o reklamě.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 774 11 71 71, e-mail: libis@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně