DTP

DTP je zkratka anglického spojení desktop publishing, který doslova znamená publikování na psacím stole.

DTP a tvorba tištěných médií

Zkratka DTP v první řadě pojmenovává proces výroby tištěných médií pomocí počítače. Pojem se používá od 80. let 20. století, kdy se začaly více využívat počítače a vzniky sázecí programy, díky kterým počítač začal sloužit k vytváření grafické podoby novin. Jako DTP tak označujeme práci, během které grafik rozvrhne stránku (layout) a vloží do ní texty, obrázky a další grafické prvky. Výsledkem DTP nejsou jen noviny, ale i reklamní letáky, plakáty, cedule a podobně.

DTP může označovat také člověka, který se o proces stará, případně firmu či oddělení reklamní agentury, které připravuje dokumenty pro polygrafický tisk. Zároveň je DTP taky označení programu, který se k úpravě dokumentu používá.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně