Marketingový výzkum

Ten, kdo chce úspěšně a efektivně vést firmu, tak by při tvorbě marketingové či celopodnikové strategie neměl zapomínat na marketingový výzkum. Tímto pojmem se označuje získávání komplexních informací o obchodním trhu či chování zákazníků.

Marketingový výzkum se v praxi často používá jako zpětná vazba k nabízeným produktům či službám, ale slouží také při plánování marketingové strategie, odhadování cílové skupiny, apod. Marketingový výzkum využívají marketingoví specialisté v různých variantách, aby získali informace o spotřebitelích, jejich názorech na nabízený produkt, cenu, distribuční kanály či jejich prostřednictvím zkoumají efektivnost marketingové komunikace se zákazníky.

Marketingový výzkum – kvalitativní vs. kvantitativní

Metody marketingového výzkumu jsou buď kvantitativní, nebo kvalitativní. Kvantitativní výzkum využívá statistických modelů a pomocí standardizované techniky sběru dat (např. dotazníky) slouží pro měření dané problematiky. Naopak kvalitativní výzkum slouží k poznání názorů a myšlení jednotlivců, díky čemuž do zkoumané problematiky proniká hlouběji.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně