MML-TGI

MML-TGI (Market & Media & Lifestyle - Target Group Index) je výzkum spotřebního a mediálního chování a životního stylu populace určité cílové skupiny. Kontinuální výzkum MML-TGI pracuje se vzorkem 15 000 respondentů ročně. Data se sbírají samovyplňováním dotazníku respondentem i metodou face-to-face a zahrnují přes 300 kategorií spotřebitelských výrobků i služeb a 3000 značek. MML-TGI výzkum se u svých respondentů zaměřuje na nákup a spotřebu, vnímání médií, způsob života, hodnotový žebříček a názory.

MML-TGI a jeho přínos

MML-TGI je významným a všeobecně uznávaným zdrojem údajů v oblasti cíleného marketingu a reklamy, stojí na něm většina komunikačních kampaní. Původně s výzkumem přišla britská společnost BMRB, postupně byla licence udělena různým společnostem v mnoha státech světa. V České republice je MML-TGI licencován agentuře Median. Ta dává data k dispozici každého čtvrt roku za předchozí pololetí.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně