Reach

Reach je veličina popisující zásah určitého média nebo určité reklamní kampaně za určitou dobu. Dělí se na weekly reach a daily reach.

Weekly reach

Pod pojmem weekly reach se rozumí týdenní zásah, tedy zásah konkrétní kampaně či média za období jednoho týdne. Jedná se o termín používaný jak v oblasti rozhlasové, tak i televizní reklamy. U rozhlasových stanic má weekly reach důležitou roli, jelikož rozhlas lidé obvykle neposlouchají zcela pravidelně každý den.

Pokud je weekly reach konkrétní reklamní kampaně například 15%, znamená to, že 15% lidí patřících do cílové skupiny zaznamenalo minimálně jeden reklamní spot během daného týdne.

Daily reach

Pojem daily reach znamená denní zásah, čili procentuální zásah osob patřících do cílové skupiny danou kampaní za dobu jednoho dne. Daily reach se používá jak u rozhlasového, tak i u televizního vysílání. Jestliže je daily reach například 10%, znamená to, že danou reklamní kampaň zaznamenalo 10% lidí z cílové skupiny.

V případě, že hovoříme o daily reach či weekly reach v souvislosti s televizním či rozhlasovým vysíláním, nikoli s reklamní kampaní, je to trochu komplikovanější. U rozhlasového vysílání značí reach procentuální vyjádření počtu osob z cílové skupiny, které poslouchali danou stanicí alespoň 5 minut nepřetržitě. U televizního vysílání jsou to pouze 3 minuty nepřetržitého sledování.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně