Response

Slovo response v angličtině znamená odezvu či odpověď. V marketingu se pojem response používá ve smyslu odezvy na komunikaci značky. Setkat se s tímto označením ale můžeme také v teorii komunikace či v IT.

Response a cílová skupina

Response je tedy vyjádřením toho, jak cílová skupina reaguje na sdělení pocházející od konkrétní značky. Odezva se u cílové skupiny příjemců reklamního sdělení a komunikace značky může projevit různým způsobem, například tak, že se u cílové skupiny změní postoje, názory, přesvědčení a hodnoty, naroste povědomí o značce, prodej či počet lidí, kteří zamýšlejí provést nákup u značky. Response také může mít formu odezvy vyjádřené pomocí názorů cílové skupiny.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně