AdMonitoring

AdMonitoring

AdMonitoring je jeden z projektů SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu), jehož cílem je komplexní sledování výdajů do celoplošné internetové reklamy. Projekt se zapojuje do monitoringu textové, flashové, obrazové i kombinované reklamy a umožňuje odhadnout reklamní výkony a investice do jednotlivých kampaní.

AdMonitoring a získávání dat

Projekt AdMonitoring získává data různými způsoby. Jednak díky přímé deklaraci médií, které se na účasti v projektu podílejí, jednak díky zapojení skenovacího robota Nettrack a také pomocí zpětné kontroly ve spolupráci s mediálními agenturami.

Data z projektu jsou Sdružením pro internetovou reklamu publikována každý měsíc, a to prostřednictvím on-line aplikace a výstupů. O nákupních podmínkách reklamních ploch na jednotlivých serverech pak informuje Ceníkové centrum, které je součástí projektu AdMonitoring.