ATS

ATS

ATS neboli Average Time Spent je mediální ukazatel délky sledovanosti nebo poslechu. Je to průměrná celková doba strávená u konkrétního média, tedy u televize, rádia či na internetu. Hodnota se udává v sekundách a počítá se jako vážený průměr časů odsledovaných diváky v daném časovém úseku.

ATS se počítá pro určitý pořad nebo časový úsek

Average Time Spent (ATS) tedy ukazuje, kolik času v průměru strávili diváci, posluchači či návštěvníci určité cílové skupiny, která je měřena, sledováním konkrétního televizního pořadu, poslechem určité rádiové stanice nebo návštěvou dané internetové stránky. ATS může být vypočítán pro určitý pořad nebo časový úsek, například den nebo týden.