Billboard

Billboard

Z anglické fráze billing board, v překladu plakátovací plocha, vznikl název pro jeden z nejvyužívanějších formátů venkovní reklamy – billboard. Billboard označuje standardizovaný velký formát venkovní reklamy, daný rozměry 5,1x2,4 metrů. Svou velikosti je tak menší než bigboardy či megaboardy, i přesto však nabízí však významný potenciál k oslovení velké skupiny osob.

Billboard – důležitá součást outdoorové reklamy

Billboardy se umísťují podél cest či na velké plochy ve městech. Patří k důležité součásti outdoorové reklamy, která hraje významnou roli při vytváření marketingového mixu. Umístění reklamy na billboardy a další velké venkovní reklamní plochy má však svá specifika. Pokud si nejste jisti, zdali je právě billboard vhodným reklamním médiem pro váš projekt, kontaktujte naši společnost PROPEOPLE marketing s.r.o., která vám s analýzou a následným výběrem nejvhodnějšího reklamního média pomůže.