Booking

Booking

Booking, v překladu rezervace, zamluvení, objednání předem. V oblasti marketingu a médií jde o aktivity, které jsou spojeny s rezervováním místa pro plánovanou reklamu a její umístění.

Jak funguje booking?

Nejčastěji se termín booking používá v souvislosti s plánováním televizních kampaní. Booking pro televizní reklamy se otevírá o měsíc dříve před měsícem, kdy kampaň v televizi poběží. Pokud tedy má být vysílána reklama na konci srpna, její booking bude otevřen již prvního července.

Televizní stanice mají s předstihem daná programová schémata, podle kterých mediální agentury vybírají vhodný reklamní prostor pro své klienty. Booking probíhá na základě znalostí cílových skupin a jejich priorit, co se vysílacího času týče.