DINKY

DINKY

DINKY je akronym pro anglický výraz „Double Income, No Kids Yet“, které lze přeložit jako „dvojí příjem, dosud žádné děti“. Zkratkou DINKY se tedy označuje konkrétní cílová skupina, která je pro marketing velmi důležitá, neboť má velký nákupní potenciál.

DINKY = cílová skupina s velkým nákupním potenciálem

Do cílové skupiny DINKY jsou zařazovány mladí lidé, kteří žijí v partnerském vztahu, mají každý své zaměstnání (a tedy dva příjmy) a na druhou stranu nemají vesměs žádné závazky. Proto si mohou dovolit více utrácet než například cílová skupina, kterou tvoří rodiny s dvěma dětmi. Lidé označení jako DINKY obvykle disponují velkou touhou nakupovat, získávat co nejlepší či nejnovější produkty a často je pro ně nakupování zábavou.

Marketingový pojem DINKY vznikl v 80. letech minulého století, tedy v době, kdy byla na vrcholu kultura YUPPIE. Trend DINKY, kdy mladí lidé oddalují založení rodiny, prohloubila ekonomická krize, která je spojena s první dekádou 21. století.