Monitoring

Monitoring

Monitoring spočívá ve sledování publikovaného obsahu médií a chování zadavatelů reklamy. Existuje monitoring prodeje, který poskytují výzkumné agentury, dále monitoring reklamních investic nebo kreativity, který provádějí mediální agentury, a monitoring PR aktivit, o nějž se starají PR agentury.

Monitoring jako základní analytický nástroj

Monitoring slouží k získání přehledu o inzertních aktivitách, jejich rozsahu a tematickém zaměření. Monitoring umožňuje zjistit, jaké prostředky subjekty vložily do inzerce za určité období, kdo inzeruje na daná témata, jaké kampaně společnost kde vede a kde inzeruje a podobně. Zadavatel tak může analyzovat vlastní inzertní aktivity i aktivity konkurence, hodnotit jejich rozsah i účinnost.

Monitorují se tiskoviny, internetové portály i televizní a rozhlasové stanice.