Nekalá soutěž v reklamě

Nekalá soutěž v reklamě

Přestože podle teoretických pouček má být reklama originální, kreativní, nápaditá, zapamatovatelná a úderná, tak jsou hranice za které se nesmí. Nekalá soutěž v reklamě má několik variant, ale obecně se o takovou reklamu jedná v případě, že je v rozporu s dobrými mravy nebo způsobuje újmu jiným značkám či zákazníkům.

Nekalá soutěž v reklamě a legislativa

Nekalá soutěž v reklamě je definována v občanském zákoníku, respektive zákonem č. 89/2012 Sb. Podle tohoto zákona spadá nekalá soutěž v reklamě pod speciální skutkové podstaty v oblasti nekalé soutěže. Nekalá soutěž v reklamě může mít tyto podoby:

Stížnost na konkrétní reklamu může podat kdokoliv, a to Radě pro reklamu. Ta je však nestátní organizací, a tak nemůže udělovat finanční pokuty či jakékoliv jiné sankce. Rada pro reklamu tak vydává pouze rozhodnutí ve formě doporučení.