Outdoor

Outdoor

Outdoor (nebo také Out-of-home) v mediálním smyslu je takový druh reklamy, který lidé vidí nebo slyší venku, mimo své domovy. Jinak řečeno se jedná o komerční komunikaci umístěnou na venkovních nosičích jako jsou billboardy, bigboardy, megaboardy nebo CityLight Vitrine u zastávek hromadné dopravy. Outdoorová reklama se zaměřuje na lidi pohybující se po veřejných prostranstvích.

Outdoor a jeho zásady

Při vytváření outdoorové reklamy se klade důraz na to, že spotřebitel, na kterého se cílí, je na cestě. Většinu času je tak v pohybu - ve veřejné dopravě, v autě, na kole, apod. Proto tedy musí být outdoor dostatečně výrazný, snadno viditelný i z velké dálky, musí upoutat pozornost i při rychlém projíždění (billboardy, megaboardy). Jindy se počítá se spotřebitelem, který čeká například na zastávce nebo u doktora. Tvůrci outdoorové reklamy se v takových případech snaží spotřebitele zabavit, přimět ho přečíst si reklamu.