Podlinková komunikace (BTL)

Podlinková komunikace (BTL)

Podlinková komunikace, v marketingové oblast známá též jako BTL (bellow the line), označuje druh reklamy, při které se nevyužívá masových komunikačních prostředků. Jedná se o historické označení. Naopak reklama, při níž se využívá prostředků jako televize, rádi, kino, tisk nebo internet, se nazývá nadlinová komunikace neboli ATL (above the line).

Podlinková komunikace v praxi

Oproti ATL je BTL alias podlinková komunikace více zaměřená na prodej a je přesněji zacílená na vybranou cílovou skupinu. Mezi BTL aktivity se řadí například věrnostní programy, programy s hosteskami (ochutnávky), event a roadshow (akce v místu výskytu cílové skupiny), spotřebitelské soutěže, vhazování letáků do poštovních schránek či in-store podpora.

Podlinková komunikace má krátkodobý až střednědobý charakter a jejím cílem je přilákat nové zákazníky, udržet ty stávající, přimět klienty k akci či zvýšit prodejnost nebo povědomí o značce. V posledních letech se ovšem rozdíly mezi podlinkovou (BTL) a nadlinkovou komunikací (ATL) stírají.