AKA – Asociace komunikačních agentur

Zkratka AKA se používá pro označení Asociace komunikačních agentur. AKA je zájmová profesní organizace, která sdružuje přední reklamní, marketingové a mediální agentury. Členství v AKA je založeno na výběrovém charakteru a je podmíněno splněním kvalitativních i kvantitativních kritérií.

Asociace komunikačních agentur vznikla v roce 1992, tehdy však ještě užívala jiná název Asociace reklamních agentur (ARA). K přejmenování na AKA došlo v roce 2001. V současnosti má AKA zhruba 60-70 členů, mezi něž patří velké nadnárodní agentury vlastněné zahraničním kapitálem a velké i střední agentury české.

Jaké má Asociace komunikačních agentur cíle?

Posláním Asociace komunikačních agentur je hájit svobodu pro šíření a soutěž komerčních projektů, které jsou významným impulsem tržní ekonomiky, přispívat k profesionalitě komerční komunikace podporou vzdělávání v daném oboru, vytvářet platformu pro setkávání a diskuse o rozvoji komerční komunikace v celé své šíři a podporovat respektování zásad etického kodexu i dobrovolné samoregulace komerční komunikace.

Alternativní asociací vzhledem k AKA je AČRA MK, která sdružuje spíše menší domácí agentury.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně