CPP – Cost per Point

Zkratka CPP označuje anglický pojem Cost per Point, který se dá do češtiny přeložit jako „cena za bod“. Jde o jeden ze způsobů placení za reklamu v médiích. Model CPP využívá především televizní reklama – televizní společnosti díky výsledku CPP tvoří cenu za reklamu. Jeho použití je možné také v dalších typech médií, a to i v internetovém prostředí.

CPP neboli Cost per Point je cena za zásah 1% cílové skupiny. Udává se také v souvislosti s pojmem GRP (Gross Rating Point), kdy CPP znamená cenu za 1 GRP (tedy 1% bod sledovanosti).

Model CPP se dá také využít při porovnání cenové nákladnosti různých reklamních strategií. Zde však platí následující – je vždy důležité porovnávat stejný typ médií, podobný objem reklamního sdělení a také zásah na stejnou cílovou skupinu. Rozhodně nelze srovnávat například 30 vteřinový spot v televizi a rozhlasu, který navíc může cílit na jinou cílovou skupinu.

CPP – příklad:

Televizní stanice nastavila hodnotu CPP na 20 000 Kč s ohledem na širokou cílovou skupinu „všichni 15+“. Zadavatel reklamy připravil televizní spot, který se vysílal v hlavní vysílací čas 20:35 hodin. Sledovanost reklamního spotu dosáhla v uvedeném čase 40% diváků ze zvolené cílové skupiny. Po jednoduchém výpočtu (20 000 x 40) vychází, že zadavatel reklamy za televizní spot musí zaplatit 800 000 Kč.

Další způsoby placení za reklamu v médiích

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně