GRP – Gross Rating Point

Zkratka GRP označuje anglické slovní spojení „Gross Rating Point“, což je označení pro veličinu, která měří reklamní zásah v rámci široké cílové skupiny. Hodnota GRP, jenž ukazuje sílu naplánované reklamní kampaně, se tvoří jako kumulovaný součet všech sledovaností, respektive jednotlivých reklamních akcí (televizní sport, inzerát, apod.). GRP je vyjadřováno v procentech a jelikož jde o součet sledovaností, může přesáhnout hodnotu 100 procent.

Pro pochopení pojmu GRP je zásadní znát pojem rating, kterým bývá označováno procento z populace, které bylo zasaženo reklamním sdělením, nebo také sledovanost, poslouchanost či čtenost jednotlivých médií. A právě součet jednotlivých ratingů tvoří GRP neboli Gross Rating Point.

GRP a cílová skupina

Jak už bylo řečeno, GRP se vztahuje k široké cílové skupině. Ta bývá obvykle označována jako cílová skupinavšichni 15+“, což znamená, že se měří zásah u všech osob starších patnácti let. Tato cílová skupina je považována za univerzální vzhledem k zacílení reklamní kampaně, jelikož je v podstatě ekvivalentem koupěschopné populace v České republice. Pro měření zásahu na specifičtější publikum se používá obdobná metrika TRP – Target Rating Point.

Měření GRP se tedy používá především u médií s vysokým potenciálem zobrazení nebo impresí. GRP neboli Gross Rating Point využívají také mediální agentury v rámci Media Buying, a to pro srovnávání reklamního potenciálu různých médií. S GRP pracují také samotná média, která díky tomu stanovují ceníky za reklamu. Zadavatelé reklamy tedy v tomto případě platí za opravdu oslovené příjemce.

GRP - příklad:

Reklamní kampaň na Televizi Nova, která se skládala ze třech spotů, dosáhla sledovaností 30%, 25% a 20%. Reklamní zásah v cílové skupině „všichni 15+“ tak má hodnotu 75 GRP. Dejme tomu, že televize nastavila cenu za 1 GRP ve výši 10 000 Kč. Reklamní kampaň se zásahem 75 GRP by tedy zadavatele reklamy stála 750 000 Kč.

S pojmem GRP (Gross Rating Point) souvisí také termín afinita.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně