Afinita

Index vhodnosti konkrétního média pro reklamu či reklamní kampaň – to je afinita. V anglické terminologii se označuje zkratkou TAI neboli Target Affinity Index. Afinita popisuje sledovanost daného média zvolenou cílovou skupinu ve srovnání s obecnou populací („všichni 12+“ nebo „všichni „15+“). Afinita tedy v podstatě popisuje vztah mezi TRP a GRP.

Čím je index vhodnosti neboli afinita vyšší, tím je médium vhodnější pro umístění reklamy. S afinitou tedy pracují reklamní či mediální agentury při plánování reklamní kampaně. V této souvislosti je důležité předem znát, jakou cílovou skupinu bude chtít reklama oslovit.

Jak se počítá afinita?

Afinita se vypočítá tak, že sledovanost v konkrétní cílové skupině (TRP) se vydělí sledovaností v obecné populaci (GRP). Ideální je stav, kdy afinita dosáhne vyššího čísla než 1,00 – to znamená, že sledovanost v konkrétní cílové skupině je větší než v obecné populaci.

Afinita - příklad:

Deník Mladá fronta DNES má pro cílovou skupinu „50-59“ afinitu 1,38. S takovou cílovou skupinou by tedy měli počítat i inzerenti.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 774 11 71 71, e-mail: libis@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně