Náklad tištěný

Tištěný náklad znamená celkový počet vytištěných kusu jednoho konkrétního tištěného periodika. Celkový náklad tiskového titulu se odvíjí od cílové skupiny a odhadovaného prodeje. Rozlišují se tzv. vysokonákladové tituly a nízkonákladové tituly.

Mezi vysokonákladové tituly se řadí například bulvární tisk, který je určen pro široký okruh čtenářů. Deníkem s největším nákladem je podle statistik bulvární deník Blesk, který vychází v nákladu 200-350 tisíc kusů. Nízkonákladové tituly naopak cílí na užší a specializované skupiny příjemců a jejich náklad se pohybuje v několika desítkách tisíc kusů. Do této kategorie spadají především tematicky zaměřené časopisy (například na počítače, zahrádkaření, jídlo či automobily).

Tištěný náklad je také důležitým nástrojem pro práci s inzercí, jelikož s množstvím nákladu je úzce spojena cena za inzerci. Tištěné náklady zjišťuje v ČR společnost ABC ČR.

S tištěným nákladem souvisí také pojem prodaný náklad. Ten je vždy nižší, než náklad tištěný a zahrnuje pouze prodané tituly. Tištěný náklad je vyšší než odhadovaná poptávka z toho důvodu, že může nastat nečekaný zájem kupujících ovlivněný aktuálními podmínkami. Dalším pojmem, který souvisí s nákladem je remitenda, což je rozdíl tištěného a prodaného nákladu.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně