TRP - Target Rating Point

TRP - Target Rating Point

TRP neboli Target Rating Point je veličina, která měří kumulovanou sledovanost či reklamní zásah v konkrétní cílové skupině. Na rozdíl od GRP (Gross Rating Point), která se užívá pro širokou skupinu „všichni 15+“, je cílová skupina TRP vždy jiná vzhledem k plánované reklamní kampani (jiná cílová skupina bude například pro reklamu na prodej aut a jiná zase pro reklamu na šperky pro ženy). Vztah mezi TRP a GRP popisuje afinita.

Hodnota TRP (Target Rating Point), stejně jako GRP, vzniká součtem všech sledovaností, respektive jednotlivých ratingů s ohledem na vybranou konkrétní cílovou skupinu. Výsledná hodnota TRP je tedy součtem více sledovaností, které jsou vyjádřeny v procentech, tudíž může přesáhnout hodnotu 100.

TRP – příklad:

Reklamní kampaň na univerzitní studium je plánovaná pro cílovou skupinu muži a ženy 15-25 let. Televizní kampaň se skládala ze dvou spotů, které měly sledovanost 13% a 10%. Zásah reklamy v konkrétní zvolené cílové skupině dosáhl tedy 23 TRP.