Agregovaná data

Agregovaná data jsou kumulovaná, respektive přepočítaná primární data z výzkumu.

Agregace je proces zpracování jednotlivých dat do skupin, tedy agregátů. Například sledovanost určité televize je souhrn sledovaností jednotlivých televizních stanic patřících této televizi.

Agregovaná data a peoplemetry

Celkovou sledovanost tak lze označit jako agregovaná data, která tak představují první bezprostředně prakticky použitelnou abstrakci z primárních dat. Agregovaná data jsou také údaje o sledovanosti jednotlivých časových úseků vysílání vybranými cílovými skupinami. Jako agregovaná data se v minulosti označovala zejména data z peoplemetrů.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně