OTS - Opportunity to See

Zkratka OTS označuje anglické slovní spojení Opportunity to See, což se do češtiny překládá jako „možnost zhlédnutí“. OTS se využívá v reklamním marketingu za účelem změření, kolikrát měl příslušník cílové skupiny možnost vidět reklamní kampaň v jejím průběhu. Díky Opportunity to See se tak může hodnotit efektivnost a úspěšnost reklamní kampaně.

OTS je teoretická kvantifikace

Oproti jiným metodám kvantifikace je OTS neboli Opportunity to See teoretická. Neudává totiž přesný zásah reklamy ani celkový počet jejího zhlédnutí, pouze vyčísluje, kolikrát měl divák z předem zvolené cílové skupiny možnost reklamu vidět.

OTS se počítá jako podíl TRP (kumulovaná sledovanost v konkrétní cílové skupině) a NetReach (procento cílové skupiny zasáhnuté během kampaně alespoň jednou).

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně