Adstock

Adstock

Reklama působí na své příjemce okamžitě, ovšem doznívá a v určité míře přetrvává i po ukončení konkrétní reklamní kampaně. Pojem Adstock označuje měřítko účinku reklamní kampaně, obvykle televizního spotu, které se skládá ze složky okamžitého efektu působení a složky odeznívajícího efektu po ukončení kampaně. Adstock tak bere v potaz, že účinek kampaně přetrvává i několik týdnů po jejím skončení.

S Adstockem pracují mediální a reklamní agentury, které tento parametr využívají k modelování účinku svých kampaní, ale také k testování různých komunikačních scénářů nebo pro optimalizace budgetu.

Jak se počítá Adstock?

Adstock lze vypočítat z hodnoty GRP (Gross Rating Point), tedy z kumulované sledovanosti v populaci, a z indexu zapomínání. V samotném počátku kampaně je Adstock dán pouze přímým účinkem a je roven hodnotě 100. V jednotlivých týdnech se do Adstocku započítává i zpětné působení z minulých týdnů, které je již ovlivněno zapomínáním.